Om Qi Gong

Qi Gong

Qi Gong är både rörelsemeditation och mentalträning samtidigt. Mindfulness ingår som en ingrediens i Qi Gong vilket många upplever förenklar och konkretiserar mindfulness övning. Den bygger på en fler tusenårig obruten tradition av långsamma rörelser och andningsövningar samt är en effektiv metod som ökar din psykiska och fysiska kraft.

Qi – det kinesiska ordet för livsenergi

I Qi Gong aktiveras och utvecklas din livsenergi genom djupandning, mjuka följsamma rörelser och genom koncentration på din kropps akupunkturpunkter. På så sätt stödjer du din kropps grundenergi och hjälper din livsenergi att flyta fritt och balanserat. Qi Gong räknas idag i Kina, precis som akupunktur , som en del av den traditionella kinesiska medicinen (TCM)

Inre Qi Gong och dynamisk QI Gong

Det går att differentiera Qi Gong övningar i antingen inre övningar eller dynamiska övningar.

Inre Qi Gong övningar använder sig av enkla rörelser, djupandning och visualisering för att uppnå terapeutiskt resultat. Denna Qi Gong form brukar jag kalla för ”terapeutisk Qi Gong ”. Den har hjälpt många att få en nystart efter tex en utmattningsdepression.

Inre Qi Gong övningar passar dig som vill stärka din personlighetsutveckling och öka din livsenergi. Kurserna inre utveckling, meditativ andning och energi laddaren består av inre Qi Gong övningar.

Dynamiska Qi Gong övningar

Dynamiska Qi Gong övningar använder framför allt specifika rörelser för att aktivera och stärka livsenergin. Både 18 Lohan hands och Ba gua Tai Chi svärdsform är dynamiska metoder. > Dynamisk Qi Gong ökar din smidighet och kroppsstyrka. Även jag styrkan stärks av dessa Qi Gong övningar dessutom är dessa två former är mycket vackra. De passar dig som vill öka din kroppskontakt och kroppsmedvetenhet.

Lilli Sjölund

Jag har arbetat som privatpraktiserande terapeut sedan år 1991. Jag började min utbildningsbana med en 1 årig friskvårdsutbildning.
Därefter fortsatte jag min utbildning med grundmedicinskutbildning, akupunkturutbildning, Qi-Gong instruktörsutbildning, hypnosutbildning och en grundläggande psykodynamisk psykoterapitutbildning motsvarande steg 1 med 30 % hypnos.
Jag har arbetat med utbildningar och föreläsningar, på företag och med privatpersoner, under många år. Ämnen som jag utbildar i är: ledarskap, personlighetsutveckling, stresshantering, kinesisk medicin och friskvård.

Jag har studerat i Kina och Sverige för lärare och mästare från World Academic Society Of Medical Qi Gong.