Personligheten

Personligheten, en kurs i medveten personlig utveckling

Personlig utveckling sker fortlöpande livet igenom utan att du medvetet tänker på det eller ens önskar det, att det sker en personlig utveckling innebär inte automatisk att du utvecklas i den riktning och på det sätt du själv önskar.

För att stärka de egenskaper, känslor och förmågor som du själv vill skall utvecklas behöver du medvetandegöra din personliga utveckling så att du själv styr den.

Hjälp till detta får du på kursen Personligheten.

Kursen är byggd på fem block, dessa är:

  • Självkännedom
  • Känslomässig och mental bearbetning
  • Känslomässiga mönster
  • Mentala processer
  • Stress och mindfulness
  • Varje block består av en inledande föreläsning därefter följer övningar av olika slag. På detta sätt varvas teoretiska insikter med upplevelsebaserade insikter.

    Vardera block är på 2.5 timmar.

Lilli Sjölund

Jag arbetar med samtalsterapi och har som specialitet klinisk hypnos. När jag ser tillbaka till år 1990 kan jag se hur mitt intresse för kropp och själ har givit mig en törst efter kunskap som gjort att jag läst utbildning efter utbildning.

För att få förståelse om kroppen läste jag 80 poäng medicin via Karolinska sjukhuset, en treårig akupunkturutbildning och en ettårig utbildning i olika kroppsterapier. Dessutom har jag gått en treårig utbildning för att bli instruktör i medicinsk Qi Gong, denna startade med en månads intensivträning i Kina.

För att få kunskap om psyket läste jag en steg 1 utbildning i psykoterapi samt en utbildning i klinisk hypnos.

Min kombination av utbildningar är unik och ger mig både ett brett och djupt perspektiv på den terapeutiska processen och många redskap att guida till personlig utveckling. Jag har en lång erfarenhet av att leda mångåriga terapeutiska processer under och genom olika utvecklings faser.

Jag hoppas jag får glädjen att möta dig och guida dig att nå dina personliga mål.