Om Qi Gong

Vad är Medicinsk Qi Gong

Qi Gong är både rörelsemeditation och mentalträning samtidigt. Den bygger på en fler tusenårig obruten tradition av långsamma rörelser och andningsövningar, som i sin moderna form ”medicinsk Qi Gong” Är en effektiv metod som ökar din psykiska och fysiska kraft.
Du kommer med all säkerhet att märka skillnad inom dig redan efter en grundkurs. Eftersom Qi Gong ger ett ökat välbefinnande även när du tränar på en ren nybörjarnivå.

Ökad självkänsla i takt med ökad självkännedom.

En annan fördel är att Qi Gong erbjuder en säker väg för alla att i sin egen takt få kontakt med de känslor och tankar som vanligtvis hålls nedtryckta, men som ändå påverkar och hämmar i vissa situationer. Qi Gong ger möjlighet att under avslappning utveckla en högre självkännedom, vilket leder till ökad livskvalitet till glädje både för dig själv och för dina närmaste.

Qi – det kinesiska ordet för livsenergi

I Qi Gong aktiveras och utvecklas din livsenergi genom djupandning, mjuka följsamma rörelser och genom koncentration på din kropps akupunkturpunkter. På så sätt stödjer du din kropps grundenergi och hjälper din livsenergi att flyta fritt och balanserat. Qi Gong räknas idag i Kina, precis som akupunktur , som en del av den traditionella kinesiska medicinen (TCM)

Inre Qi Gong och dynamisk QI Gong

Det går att differentiera Qi Gong metoder i antingen inre metoder eller dynamiska metoder. Inre Qi Gong metoder använder sig av enkla rörelser, djupandning och visualisering för att uppnå terapeutiskt resultat. Ba gua standing Qi Gong är en inre Qi Gong metod som sänker inre stress. Den öppnar även kontakten med känslor och reaktioner. Denna Qi Gong form brukar jag kalla för ”terapeutisk Qi Gong ”. Den har hjälpt många att få en nystart efter tex en utmattningsdepression.
Ba Gua standing Qi Gong passar dig som vill stärka din personlighetsutveckling och öka din livsenergi. Du lär dig denna metod under en helg. Där efter kan du om du vill bygga på med fler övningar på terminsträning och på Qi Gong läger.

Dynamiska Qi Gong metoder

använder framför allt specifika rörelser för att aktivera och stärka livsenergin. Både 18 Lohan hands och Ba gua Tai Chi svärdsform är dynamiska metoder. De laddar ”dina batterier med glädje”
Dynamisk Qi Gong ökar din smidighet och kroppsstyrka. Även jag styrkan stärks dessa två former är mycket vackra. De passar dig som vill öka din kroppskontakt och kroppsmedvetenhet. De är ”power Qi Gong” och ger mängder med Qi. Båda systemen kan du lära dig under en termin.

Det finns en mängd olika system och även inom medicinsk Qi Gong. Det systemet som jag lär ut heter Ba Gua Inducing Metod. Mästare för detta system heter Wan Su Jian. Han har ett mycket omtalat sjukhus i Peking som heter Western hill hospital. Som son till en mästare började han att träna redan vid fyra år ålder.

Själv har jag utövat Qi Gong och Tai Chi sedan 1986, och har provat en mängd olika stilar. Efter det att jag blivit introducerad av Wan Su Jian själv, i Ba Gua inducing metod, har detta system blivit min absoluta favorit. Detta på grund av dess mångfald. Från helt stillastående övningar till mycket graciösa och dynamiska former med bla. svärd. Metoden är mycket kraftfull.

Allmänt om Qi Gong

Qi gong har en flertusenårig historia bakom sig.
Qi gong övningar blev tidigt antagna av taoister, buddister, anhängare av konfucius samt de tibetanska lamorna.
Man utförde övningar såväl i syfte att nå reglering av energiomloppet i kroppen som för högre andliga upplevelser.
Under århundradenas gång förändrades och utvecklades Qi Gong i olika riktningar.
Detta har resulterat i drygt 300 skolor.
En del av dem har verkat öppet, andra har förbehållits en krets av invigda.
I dag finns det tre olika grund typer av Qi Gong att välja mellan.
Medicinsk Qi Gong, Hård QI Gong och Andlig Qi Gong.
Medicinsk QI Gong, har syftet är att stärka dig fysisk och psykiskt samt ge dig ett harmoniskt sinnes tillstånd. Används ofta som avslappning här i väst och som hjälp till själv hjälp vid olika sjukdoms tillstånd, i Kina.
Hård QI Gong som tex. Tränas på shaolin templet, har syftet är att stärka kroppen för kampsports syften.
Andlig Qi Gong", tränas i syfte att nå andliga dimensioner.
Det jag undervisar i är Medicinsk Qi Gong.

Qi Vad är det?

Ideogrammet för Qi, består dels av den högra delen som ger iden av rök eller ånga som stiger. och det undre tecknet som visar ett sädeskorn som brister i jorden, eller i en kastrull vid kokning. Hela tecknet ger iden av något som frigörs och utvecklas (som när ris kokar eller ett frö som spirar) ett frigörande av livsextrakt, vitalitet och rörelse. Qi betyder livskraft och gong kan översättas med extraordinär prestation. Qi är den kraft som finns runt om oss och inuti oss, men är inte begränsad enligt vår uppfattning om tid och rum. Det är den substans som skapat hela världsalltet och den kraft som driver universum. När man talar om Qi kan man endast beskriva dess effekter. Det finns men syns inte.

I Kinesisk medicin urskiljer man framför allt två typer av Qi. Den inre och den yttre. Den inre finns i vår kropp och flyter i ett energisystem bestående av kanaler som benämns meridianer. Vid god hälsa cirkulerar Qi utan uppehåll i dessa kanaler och försörjer alla organ, vävnader och celler med energi. Den inre energin anses vara den drivande kraft som aktiverar alla livsprocesser i kroppen. Med hjälp av Qi gong kan vi balansera och stimulera vår Qi så att den flödar utan hinder.

Det är alltså Qi-kraften man försöker påverka med Qi gong genom att använda de tre nycklarna: Andning, rörelse och koncentration.

Västerländsk förklaringsmodell

Andning, djup bukandning är det naturliga sättet att andas då vi är avslappnade och väl till mods. Denna typ av andning ökar blodets syresättning . Varje sinnestillstånd har en andningsfrekvens, genom att ändra andningsrytm kan vi påverka vårt medvetandetillstånd. Komihåg Andas in magen går ut, Andas ut magen går in.

Rörelse, långsamma mjuka rörelser kännetecknar qi gong. De hjälper till att hålla vår uppmärksamhet i nuet. När vi slappnar av vår muskulatur, slappnar även kärlmuskulaturen av, detta leder till en ökad blodcirkulation. Dessa långsamma rörelser mjukar även upp spända muskler.

Koncentration, vårt undermedvetna kommunicerar med hjälp av bilder och känslor. Om vi tex. visualiserar att vi står ute i naturen en vacker sommardag med solen ovanför och grönska sänder vi in ett positivt budskap. Genom att stilla sinnet och vända blicken inåt Kan. vi även få kontakt med känslor och tankar vi vanligtvis håller nedtryckta, men som ändå påverkar oss och hämmar oss i vårt dagliga liv. Qi gong ger oss en möjlighet att i ett avslappnat sinnestillstånd utveckla en högre självkännedom.

Kroppens nervsystem består huvudsakligen av två delar, sympatikus och parasympatikus. Sympatikus är den aktiva delen som utvecklades för att vi skulle kunna springa från lejon, jaga föda och skydda flocken. Ett sympatikus påslag ökar muskel tonusen ,minskar synfältet får hjärtat att slå snabbare. Allt detta för att öka vår arts överlevnadsmöjlighet men det är viktigt att komma ihåg att under verklig stress reagerar vi som en grottmänniska med väldigt primära instinkter. I det läget är man inte särskilt smart utan faktiskt betydligt dummare än vanligt. Under hård press producerar binjurebarken massor av stresshormonet kortisol som kortsiktigt ökar överlevnadsförmågan . Men om man stressat hårt under lång tid töms kroppen på kortisol. När binjuren inte längre orkar pumpa in kortisol är man utbränd. Till sist märker kroppen att den inte klarar pressen längre, de kemiska förråden är helt enkelt tömda och reaktionen blir att man förlorar kraft.

Parasympatikrus är den avslappnade delen. Som utvecklades för att vi skall kunna återhämta oss. Ett parasympatikus påslag sänker muskeltonusen, befrämjar matsmältningen och får hjärtat att slå långsammare. Det är alltså viktigt att vi tar tid till vila och avslappning. Dagens it samhälle inbjuder till ständig stimulans, vilket leder till en informations stress.

Endast i ett avslappnat sinnestillstånd har du tillgång till hela din erfarenhet, kreativitet och intelligens.

Lilli Sjölund

Jag har arbetat som privatpraktiserande terapeut sedan år 1991. Jag började min utbildningsbana med en 1 årig friskvårdsutbildning.
Därefter fortsatte jag min utbildning med grundmedicinskutbildning, akupunkturutbildning, Qi-Gong instruktörsutbildning, hypnosutbildning och en grundläggande psykodynamisk psykoterapitutbildning motsvarande steg 1 med 30 % hypnos.
Jag har arbetat med utbildningar och föreläsningar, på företag och med privatpersoner, under många år. Ämnen som jag utbildar i är: ledarskap, personlighetsutveckling, stresshantering, kinesisk medicin och friskvård.

Jag har studerat i Kina och Sverige för lärare och mästare från World Academic Society Of Medical Qi Gong.